وبگاه خبری تیم فوتبال «نسل ابومسلم» رهپویان آفتاب شرقی http://www.aboumoslemfc.ir 2017-04-24T22:50:23+01:00 text/html 2017-04-23T04:09:42+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی برنامه سه هفته پایانی لیگ دسته سوم http://www.aboumoslemfc.ir/post/402 به گزارش "دی اسپورت " و به نقل از&nbsp; روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات برنامه هفته های شانزدهم، هفدهم و هجدهم لیگ دسته سوم ‏کشور فصل 96-95 را اعلام کرد. شایان ذکر است که دو هفته پایانی مسابقات( هفته هفدهم و هجدهم ) به صورت همزمان ‏برگزار می شود.‏<br><br>هفته شانزدهم ، جمعه 8 اردیبهشت 96‏<br><br>نسل ابومسلم مشهد- شهدا بابلسر ساعت 16 ورزشگاه تختی مشهد<br>&nbsp;<br><br>هفته هفدهم ‏ ، چهارشنبه 13 اردیبهشت 96‏<br><br>نسل ابومسلم مشهد-&nbsp; اسپیدار تهران&nbsp; ساعت 16:15&nbsp;&nbsp; ورزشگاه&nbsp; تختی مشهد<br><br><br>هفته هجدهم ‏، سه شنبه 19 اردیبهشت 96‏<br><br>بهمن سبز البرز- نسل ابومسلم&nbsp; ساعت&nbsp; 16:45&nbsp;&nbsp; ورزشگاه&nbsp; ‏ هرندی تهران ‏<br> text/html 2017-04-23T04:04:37+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته پانزدهم لیگ دسته سوم ، شکست نسل ابومسلم http://www.aboumoslemfc.ir/post/401 <div align="justify">هفته پانزدهم لیگ دسته سوم با 9 بازی در گروه اول و دوم پیگیری شد و 6 دیدار روز یکشنبه برگزار خواهد شد تا پرونده این هفته بسته شود.به گزارش "دی اسپورت"، در هفته پانزدهم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای تیم صدرنشین خوشه طلایی ساوه نماینده مازندران را شش تایی کرد. مقاومت تهران برابر ملی پوشان تبریز متوقف شد و شهرداری کامیاران با 3 گل آلومینیوم آبسگون تهران را بدرقه کرد.در گروه دوم پرسپولیس مشهد با پیروزی برابر شهدای ماکران میانرود صدرنشینی اش را تثبیت کرد و تیم مدعی انتظار بجنورد با 2 گل از سد نسل ابومسلم مشهد گذشت. سایر بازی هر فردا برگزار خواهد شد.<br></div><div align="justify"><br>شنبه دوم اردیبهشت ماه<br><br>مقاومت تهران 0 - 0 ملی پوشان تبریز<br>خوشه طلایی ساوه 6 - 0 صنعت ساری<br>شهرداری کامیاران 3 - 0 آلومینیوم آبسگون<br>چوکای تالش 2 - 2 اتحاد ساری<br>پیام مقاومت ساری 1 - 0 شهدای رزکان کرج<br>پرسپولیس مشهد 2 - 1 شهدای ماکران میانرود<br>انتظار بجنورد 2 - 0 نسل ابومسلم مشهد<br>استقلال جوان گلستان 1 - 0 اسپیدار تهران<br>امید حسن آباد ؟ - ؟ بهمن سبز البرز <br>&nbsp; <div align="center"><font face="tahoma" color="#000" size="2"><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">26</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">30</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">22</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">27</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">25</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">19</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">24</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">24</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">19</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">27</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-11</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">32</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-25</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">5</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </font></div></div> text/html 2017-04-19T23:11:06+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته چهاردهم لیگ دسته سوم ، تساوی نسل ابومسلم http://www.aboumoslemfc.ir/post/400 لیگ دسته سوم به ایستگاههای پایانی رسیده است. در هفته چهاردهم تیم صدرنشین خوشه طلایی ساوه برابر ملی پوشان به پیروزی رسید. در گروه دوم شهدای بابلسر مقابل انتظار بجنورد به تساوی رضایت داد و شهرداری بم صدرنشین گروه سوم به دومین شکست پیاپی تن داد اما همچنان صدرنشین است.<br>گروه دوم:<br>شهدای ماکران میانرود 1 - 0 استقلال نوین بجنورد<br>نسل ابومسلم مشهد 1 - 1 استقلال جوان گلستان<br>انتظار بجنورد 0 - 0 شهدای بابلسر<br>پرسپولیس مشهد 4 - 1 بهمن سبز البرز<br>اسپیدار تهران 2 - 1 امید حسن آباد<br><div align="center"> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">7</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">6</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">22</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">12</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">27</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">8</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">24</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">16</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">8</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">27</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">22</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">18</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">21</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">23</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">19</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">8</span></font></td> <td class="t101"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></font></td> <td class="t201"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">14</span></font></td> <td class="t301"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t401"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">5</span></font></td> <td class="t501"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">5</span></font></td> <td class="t601"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">13</span></font></td> <td class="t701"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">18</span></font></td> <td class="t801"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">-5</span></font></td> <td class="t901"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">17</span></font></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">25</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-10</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">32</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-25</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">5</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p></div><br>&nbsp; text/html 2017-04-17T04:48:26+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی بررسی عملکرد نمایندگان خراسان در لیگ سه http://www.aboumoslemfc.ir/post/399 <div align="justify">با توجه به عدم حضور نمایندگان خراسان در لیگ یک و دو، حالا دو تیم پرسپولیس و نسل ابومسلم مشهد تنها نمایندگان استان در لیگ دسته سوم هستند، لیگی که تاکنون 13 هفته از آن گذشته و یکی از دو نماینده استان در آستانه صعود قرار دارد.به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، دو تیم پرسپولیس و نسل ابومسلم مشهد، نمایندگان استان خراسان در مسابقات لیگ دسته سوم کشور تا به اینجای کار نتایج متفاوتی را کسب کرده‌اند. پرسپولیس مشهد با هدایت سعید جوشش از 13 مسابقه خود تا به اینجای کار، 7 پیروزی، 3 تساوی و سه شکست کسب کرده و با 24 امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار دارد. شهدای بابلسر نیز تیم نخست این رقابت‌ها 26 امتیاز کسب کرده و به نظر می‌رسد تکلیف تیم صعودکننده به لیگ دو در دیدار مستقیم پرسپولیس و شهدای بابلسر در خانه حریف مازندرانی مشخص شود.<br><br>در دیگر سو، نسل ابومسلم نیز از 13 دیدار قبلی خود، با 4 پیروزی، 4 تساوی و 5 شکست، 16 امتیاز کسب کرده و در جایگاه هشتم جدول قرار دارد. مشکی‌پوشان که از نظر مالی نیز شرایط خوبی ندارند، همچنین آنها اگر می‌خواهند فصل آینده نیز از دور دوم کار خود را آغاز کنند، باید حداقل به رتبه‌ ششم دست یابند. موضوعی که البته با توجه به دیدارهای مشکی‌پوشان در ادامه رقابت‌ها کاری سخت به نظر می‌رسد.<br></div> text/html 2017-04-12T00:05:45+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته سیزدهم لیگ دسته سوم ، شکست خارج از خانه مشکی ها http://www.aboumoslemfc.ir/post/397 <font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;"></span><strong><span style="font-size: small;">سه شنبه 22 فروردین96</span></strong><br><br><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد 3 - 1 نسل ابومسلم مشهد</span></font><br><br><span style="font-size: small;">شاهین پارس تهران 1 - 0 پاراگ تهران</span><br><br><span style="font-size: small;">پرسپولیس گناوه 2 - 1 شهرداری بم </span><br><br><span style="font-size: small;">شهردازی فیروز آباد 1 - 1 زاگرس چهارمحال</span><br><br><span style="font-size: small;">ملی حفاری اهواز 3 - 0 برق شیراز</span><br><br><span style="font-size: small;">مس نوین كرمان 2 - 0 پرسپولیس برازجان<br></span></font><div align="center"> <p>&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center">&nbsp;</td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">13</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">7</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">5</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">22</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">12</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">26</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">13</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">7</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">20</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">5</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">24</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">21</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">22</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">8</span></font></td> <td class="t101"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></font></td> <td class="t201"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">12</span></font></td> <td class="t301"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t401"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t501"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t601"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">11</span></font></td> <td class="t701"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">14</span></font></td> <td class="t801"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">-3</span></font></td> <td class="t901"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">16</span></font></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">24</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-12</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">28</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-22</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">5</span></td> </tr> </tbody> </table> <font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;"></span></font></div> text/html 2017-04-10T00:18:45+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی برنامه هفته سیزدهم لیگ دسته سوم فوتبال http://www.aboumoslemfc.ir/post/398 <p><font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;">به گزارش "دی اسپورت"،برنامه هفته سیزدهم لیگ دسته سوم فوتبال کشور از سوی سازمان لیگ اعلام شد:<br></span></font></p><font face="tahoma" color="#000" size="2"> <p><strong><span style="font-size: small;">سه شنبه 22 فروردین96</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;">امید حسن آباد - نسل ابومسلم مشهد - ساعت ١٥:٠٠ - ورزشگاه شهرداری</span></p> <p><span style="font-size: small;">شاهین پارس تهران - پاراگ تهران - ساعت ١٥:٠٠ - ورزشگاه سرداران</span></p> <p><span style="font-size: small;">پرسپولیس گناوه - شهرداری بم - ساعت ١٥:١٥ - ورزشگاه شهید سراجی</span></p> <p><span style="font-size: small;">شهردازی فیروز آباد - زاگرس چهارمحال - ساعت ١٥:١٥ - ورزشگاه تختی</span></p> <p><span style="font-size: small;">ملی حفاری اهواز - برق شیراز - ساعت ١٥:١٥ - ورزشگاه اختصاصی حفاری</span></p> <p><span style="font-size: small;">مس نوین كرمان - پرسپولیس برازجان - ساعت ١٥:١٥ - ورزشگاه سلیمی كیا</span></p></font> text/html 2017-04-05T00:46:12+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی تقابل مشکی و سرخ ها در دربی مشهد به نفع قرمزها !!! http://www.aboumoslemfc.ir/post/396 <div align="justify">در ادامه رقابت‌های لیگ دسته‌سه فوتبال کشور و از هفته دوازدهم این بازی‌ها ، تیم نسل ابومسلم مشهد در دیدار با همشهری خود پرسپولیس به شکست تن داد. در این مسابقه سرخ‌پوشان مشهدی در نیمه اول موفق به گل‌زنی شدند و با برتری به رختکن رفتند. در نیمه دوم این مسابقه اخراج محمد سهیمی، بازیکن نسل ابومسلم در دقیقه٧٠، کار را برای پرسپولیسی‌ها راحت‌تر کرد؛ اما در دقیقه٩٠ داور یک پنالتی را به سود تیم نسل ابومسلم گرفت تا شاگردان سعید جوشش در آستانه ازدست‌دادن بازی باشند. بااین‌همه دروازه‌بان پرسپولیس مشهد این پنالتی را به‌خوبی مهار کرد تا تیمش سرانجام برنده بازی شود. با این پیروزی تیم پرسپولیس ٢١امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت. تیم نسل ابومسلم نیز با این شکست ١۶ امتیازی شد و در رده هفتم جدول گروه دوم این بازی‌ها ایستاد.<br><div align="center"> <p>&nbsp;</p> <table align="center" height="189" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">12</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">7</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">22</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">12</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">25</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">12</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">6</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">19</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">21</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">19</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">7</span></font></td> <td class="t101"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></font></td> <td class="t201"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">12</span></font></td> <td class="t301"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t401"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t501"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t601"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">11</span></font></td> <td class="t701"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">14</span></font></td> <td class="t801"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">-3</span></font></td> <td class="t901"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">16</span></font></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">22</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">24</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-12</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">24</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-18</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">5</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p></div> </div> text/html 2017-04-03T22:23:01+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی برنامه هفته هفتم تا دوازدهم لیگ دسته سوم ‏ http://www.aboumoslemfc.ir/post/386 به گزارش "دی اسپورت" و به نقل از سازمان لیگ، برنامه مسابقات هفته هفتم تا دوازدهم مرحله دوم لیگ دسته سوم فصل 96-95 به شرح ‏زیر است:‏<br>لازم به ذکر است: زمان نیم فصل نقل و انتقالات مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم از تاریخ 22 اسفند 95 آغاز می شود و 16 ‏فرودین 96 ادامه خواهد داشت. ‏<br><br>هفته ششم یکشنبه24بهمن95 <br>نسل ابومسلم مشهد <font color="#FF0000">0 - 0</font> انتظار بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد&nbsp; <br><br><br>هفته هفتم ، سه شنبه3اسفند95‏ <br>شهدا بابلسر-&nbsp;&nbsp; نسل ابومسلم مشهد‏ <font color="#FF0000">2 – 2 </font>ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏شهیدعلیزاده ‏بابلسر ‏<br><font color="#FF0000"><br><font color="#000000">هفته هشتم دوشنبه9 اسفند 95‏ </font><font color="#000000"><br>اسپیدار تهران <font color="#FF0000">1 -&nbsp; 1 </font>نسل ابومسلم مشهد ‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏عطرسیب باقرشهر</font></font><br><br><font color="#FF0000"><br><font color="#000000">شنبه 14 اسفند 95‏&nbsp; ‏ دیدارمعوقه ازهفته ‏چهارم </font><font color="#000000"><br>نسل ابومسلم مشهد-امید حسن آباد – ساعت ‏14‏ - ورزشگاه تختی ‏مشهد</font></font><br><br><font color="#333333">هفته نهم ، چهار‏شنبه 18 اسفند 95‏ <br>نسل ابومسلم مشهد <font color="#FF0000">1- 0</font> بهمن سبز البرز‏– ساعت ‏14:00‏ - ورزشگاه ‏تختی مشهد</font><br><br>هفته دهم ‏، دو شنبه 23 اسفند95<br>نسل ابومسلم مشهد <font color="#FF0000">2 - 1</font> شهدای ماکران میاندرود ‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ تختی مشهد<br><br>هفته یازدهم ، چهارشنبه 9فروردین96‏&nbsp; ‏&nbsp; ‏<br>استقلال نوین بجنورد <font color="#FF0000">2 - 1 </font>نسل ابومسلم ‏مشهد ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏19مهر بجنورد<br><br>هفته دوازدهم ، سه شنبه15فروردین96‏ <br>نسل ابومسلم مشهد <font color="#FF0000">0 -1</font> پرسپولیس مشهد ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏تختی مشهد<br> text/html 2017-03-29T23:23:29+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته یازدهم لیگ دسته سوم ، شکست مشکی ها http://www.aboumoslemfc.ir/post/395 هفته یازدهم<br>چهارشنبه 9فروردین96‏&nbsp; ‏&nbsp; ‏<br><br>شهدای رزکان کرج 2 – 2 شهرداری کامیاران<br>اتحاد ساری 0 - 1 صنعت ساری<br>آلومینیوم آبسگون 1 – 0 ملی پوشان تبریز‏‏<br>چوکا تالش 0 - 3 مقاومت تهران‏‏<br>پیام مقاومت ساری 0 – 0 خوشه طلایی ثنا ‏ساوه<br>بهمن سبز البرز 1 - 2 شهدا بابلسر‏‏<br>شهدای ماکران میاندرود 2 - 0 اسپیدار تهران<br><font color="#FF0000">استقلال نوین بجنورد 2 - 1 نسل ابومسلم ‏مشهد ‏‏</font><br>پرسپولیس مشهد 0 - 0 انتظار بجنورد‏‏<br>امید حسن آباد 0 - 2 استقلال جوان گلستان <br><div align="center"> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">11</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">6</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">19</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">11</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">22</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">11</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">15</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">19</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">18</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">18</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">6</span></font></td> <td class="t101"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></font></td> <td class="t201"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">11</span></font></td> <td class="t301"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t401"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t501"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">3</span></font></td> <td class="t601"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">11</span></font></td> <td class="t701"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">13</span></font></td> <td class="t801"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">-2</span></font></td> <td class="t901"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">16</span></font></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">22</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">22</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-10</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">24</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-18</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">4</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p></div> text/html 2017-03-14T02:15:23+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته دهم لیگ دسته سوم ، پیروزی مشکی ها http://www.aboumoslemfc.ir/post/394 <font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;">به گزارش دی اسپورت؛ روز نخست از هفته دهم مسابقات لیگ دسته سوم امروز پیگیری شد که نتایج زیر رقم خورد.<br><br></span></font><font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد 2-&nbsp; 1 شهدای ماکران میاندرود<br></span></font><br><div align="center"><font face="tahoma" color="#000" size="2"><br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">18</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">7</span></font></td> <td class="t101"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></font></td> <td class="t201"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">9</span></font></td> <td class="t301"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">3</span></font></td> <td class="t401"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t501"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">2</span></font></td> <td class="t601"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">8</span></font></td> <td class="t701"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">10</span></font></td> <td class="t801"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">-2</span></font></td> <td class="t901"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">13</span></font></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">21</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-17</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </font><br><font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;"></span></font></div> text/html 2017-03-09T01:26:07+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته نهم لیگ دسته سوم فوتبال ، پیروزی مشکی ها +جدول http://www.aboumoslemfc.ir/post/393 <p><font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;">به گزارش" دی اسپورت "؛ هفته نهم لیگ دسته سوم پیگیری شد و نتایج زیر حاصل شد :</span></font></p><font face="tahoma" color="#000" size="2"> <p><span style="font-size: small;">سه ‏شنبه17اسفند 95‏&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد 1 - 0 بهمن سبز البرز‏&nbsp; <br></span></p></font><div align="center"><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">18</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">13</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">5</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">17</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">13</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">16</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">19</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">8</span></font></td> <td class="t101"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></font></td> <td class="t201"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">8</span></font></td> <td class="t301"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">2</span></font></td> <td class="t401"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t501"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">2</span></font></td> <td class="t601"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">6</span></font></td> <td class="t701"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">9</span></font></td> <td class="t801"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">-3</span></font></td> <td class="t901"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">10</span></font></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">21</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-17</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> text/html 2017-03-05T02:29:48+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ سه اعلام شد http://www.aboumoslemfc.ir/post/392 <p><font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;">به گزارش "دی اسپورت" ،زمان نقل و انتقالات نیم فصل مرحله نهایی لیگ سه از تاریخ 22 اسفندماه آغاز و در روز 16 فروردین ماه 96 پایان می یابد. </span></font></p><font face="tahoma" color="#000" size="2"><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">تیمها در این مدت می توانند 6 بازیکن را فسخ و 6 بازیکن جایگزین کنند،همچنین تیمها از گرفتن دو بازیکن سهمیه فیفا نیز می توانند استفاده کنند.</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: small;">مرحله دوم لیگ دسته سوم در سه گروه ده تیمی در حال پیگیری است.</span></p></font> text/html 2017-02-28T03:36:58+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته هشتم لیگ دسته سوم ، ادامه تساوی های مشکی http://www.aboumoslemfc.ir/post/391 به گزارش "دی اسپورت "،&nbsp;&nbsp; هفته هشتم لیگ دسته سوم&nbsp; با انجام&nbsp; 9 دیدار پیگیری شد و نتایج زیر حاصل شد&nbsp; :<br><br>هفته هشتم / دوشنبه / مورخ 9 / 12 /95- ساعت 14:30<br><br><font color="#FF0000">اسپیدار تهران&nbsp; 1 - 1 نسل ابومسلم مشهد<br><br></font><div align="center">&nbsp; <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center">&nbsp;</td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">18</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">9</span></font></td> <td class="t101"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></font></td> <td class="t201"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">7</span></font></td> <td class="t301"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">1</span></font></td> <td class="t401"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t501"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">2</span></font></td> <td class="t601"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">5</span></font></td> <td class="t701"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">9</span></font></td> <td class="t801"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">-4</span></font></td> <td class="t901"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">7</span></font></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-16</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p></div> text/html 2017-02-22T05:45:06+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته هفتم لیگ دسته سوم ، تساوی خارج از خانه نسل ابومسلم http://www.aboumoslemfc.ir/post/389 به گزارش"دی اسپورت "،&nbsp; هفته هفتم لیگ دسته سوم در شهرهای مختلف کشور برگزار شد و نتایج زیر حاصل شد:<br><br>سه شنبه 3 /12 / 95<br>&nbsp;<br><font color="#FF0000">شهدای بابلسر2- 2نسل ابومسلم مشهد&nbsp; </font><br><div align="center"><font face="tahoma" color="#000" size="2"><br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-14</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </font></div> text/html 2017-02-19T01:12:00+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نسل ابومسلم مشهد ، امید حسن آباد ، شنبه 1395/12/14 ساعت 14 ، ورزشگاه تختی مشهد http://www.aboumoslemfc.ir/post/388 به گزارش"دی اسپورت"،دیدار معوقه هفته چهارم بین تیم های نسل ابومسلم مشهد _ امید حسن آباد روز شنبه مورخ 1395/12/14 ساعت 14 در ورزشگاه تختی مشهد برگزار میگردد.<br><br>همچنین دیدار تیم های استقلال نوین بجنورد _ امید حسن آباد از هفته هشتم روز سه شنبه مورخ 1395/12/10 ساعت 14:30 در ورزشگاه 19 مهر بجنورد برگزار میگردد.